Справочник за кандидатстване след 7 клас за 2021-2022г. в гр.София (предварителна информация)

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? График на дейностите по приема в 8 клас. Таблици с приемния бал за 2020-2021г., сортирани за профилирано и професионално образование. База данни за самостоятелно търсене по различни критерии.

Изкуственият интелект: опасност или възможност за града, училището, дома ни

Проектът: „Изкуственият интелект: опасност или възможност за града, училището, дома ни” е посветен на иновациите, на новите технологии и мястото им в живота ни. Ще разговаряме с младите хора на София какво е направено, какво се прави и какво предстои да бъде направено в нашия град, в училищата, по отношение на използване и въвеждане на…

Справочник за кандидатстване след 7 клас за 2020-2021г. в общински и държавни училища в гр.София

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? Таблици с план-приема  за 2020-2021г. и приемния бал за 2019-2020г., сортирани за профилирано и професионално образование. База данни за самостоятелно търсене по различни критерии.