Справочник за кандидатстване след 7 клас за 2021-2022г. в гр.София (предварителна информация)

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? График на дейностите по приема в 8 клас. Таблици с приемния бал за 2020-2021г., сортирани за профилирано и професионално образование. База данни за самостоятелно търсене по различни критерии.