Справочник за кандидатстване след 7 клас за 2021-2022г. в общински и държавни училища в гр.София

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? План-прием за 2021-22г. и приемен бал за 2020-21г. График на дейностите по приема в 8 клас. Сортирани за удобно ползване таблици с профилирани и професионални парарелки.  База данни за самостоятелно търсене по различни критерии.