Справочник за кандидатстване в 8 клас през 2022г. в гр.София (предварителна информация)

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? Приемен бал от 2021г. в държавни и общински училища. График на дейностите по приема в 8 клас през 2022г. Ориентиране в образователните възможности в гимназиалния етап. Форма за обратна връзка – оценки, препоръки и въпроси