Справочник за кандидатстване в 8 клас през 2022г. в общински и държавни училища в гр.София

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? Държавен план-прием за 2022-23г. Приемен бал за 2021-22г. График на дейностите по приема в 8 клас. Сортирани за удобно ползване таблици с профилирани и професионални парарелки.  База данни за самостоятелно търсене по различни критерии. Форма за обратна връзка – оценки, препоръки и въпроси