ОБЯВЛЕНИЕ

Обявявам процедура за подбор по документи за длъжността „Кариерен консултант“ в   ЦПЛР–КОК-София по чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда със седалище гр. София както следва: Седалище/ Град Длъжност в ЦПЛР-КОК-София Брой работни места София Кариерен консултант          5                         І. Минимални и специфични изисквания…

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявявам процедура за подбор по документи за длъжността „Гл. счетоводител“ в   ЦПЛР–КОК-София по чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от Кодекса на труда със седалище гр. София както следва: Седалище/ Град Длъжност в ЦПЛР-КОК-София Брой работни места София Гл. счетоводител 1 І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността: Образование –…