Справочник за кандидатстване след 7 клас през 2023г. в гр.София (предварителна информация)

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? СПРАВОЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В 8 КЛАС ПРЕЗ 2023г. Приложение №1 План-прием в 8 кл. и приемен бал за 2022-23г. в ПРОФИЛИРАНИ паралелки Приложение №2 План-прием в 8 кл. и приемен бал за 2022-23г. в ПРОФЕСИОНАЛНИ паралелки Приложение №3 План-прием в 8 кл. и приемен бал за 2022-23г. – БАЗА ДАННИ…