Списък на одобрените кандидати за длъжността „Кариерен консултант”,