Справочник за кандидатстване след 7 клас за 2021-2022г. в общински и държавни училища в гр.София

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? План-прием за 2021-22г. и приемен бал за 2020-21г. График на дейностите по приема в 8 клас. Сортирани за удобно ползване таблици с профилирани и професионални парарелки.  База данни за самостоятелно търсене по различни критерии.

Справочник за кандидатстване след 7 клас за 2021-2022г. в гр.София (предварителна информация)

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? График на дейностите по приема в 8 клас. Таблици с приемния бал за 2020-2021г., сортирани за профилирано и професионално образование. База данни за самостоятелно търсене по различни критерии.

Изкуственият интелект: опасност или възможност за града, училището, дома ни

Проектът: „Изкуственият интелект: опасност или възможност за града, училището, дома ни” е посветен на иновациите, на новите технологии и мястото им в живота ни. Ще разговаряме с младите хора на София какво е направено, какво се прави и какво предстои да бъде направено в нашия град, в училищата, по отношение на използване и въвеждане на…

Справочник за кандидатстване след 7 клас за 2020-2021г. в общински и държавни училища в гр.София

Защо? Какво? Къде? Как? Кога? Таблици с план-приема  за 2020-2021г. и приемния бал за 2019-2020г., сортирани за профилирано и професионално образование. База данни за самостоятелно търсене по различни критерии.

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „Кариерен консултант”,  Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране-София Комисията, определена със Заповед № 20/08.10.2019 г. на директора на ЦПЛР – КОК-София, се събра в пълен състав и извърши преценка на допуснатите до втория етап от подбора кандидати за заемане на длъжността „Кариерен консултант” в  ЦПЛР – КОК –…

СПИСЪК

на допуснатите до втория етап на подбора кандидати за длъжността „Кариерен консултант” в  Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране-София Комисията, определена със Заповед № 20/08.10.2019 г. на директора на ЦПЛР – КОК-София, се събра в пълен състав и след проверка на постъпилата документация, по отношение  наличието на необходимите документи, реши…

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявявам процедура за подбор по документи за длъжността „Кариерен консултант“ в   ЦПЛР–КОК-София по чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда със седалище гр. София както следва: Седалище/ Град Длъжност в ЦПЛР-КОК-София Брой работни места София Кариерен консултант 5 І. Минимални и специфични изисквания за заемане на…