Мая Йончева

null

 

 

 

Телефон: 0887 79 98 66

Е-mail: cko_yoncheva@abv.bg

Образование, степен и специалност:

  • Магистър по психология към СУ „Св. Климент Охридски“.

Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране:

  • Специализация по Позитивна психодинамична психотерапия за детето и неговите родители.

 

Обхват на дейността:

  • Столични райони: Витоша (част), Красно село;
  • Общини в София – област: Златица, Правец.

Заяви групова консултация


Заяви индивидуална консултация