Стела Недева

null

 

 

 

Телефон: 0889 37 89 48

Е-mail: cko.nedeva@gmail.com

Образование, степен и специалност:

  • Магистър и доктор по Политология към СУ “Св.Климент Охридски”;
  • Магистър по Кариерно образование в институции и мрежи за неформално образование към СУ “Св. Климент Охридски” със защитена през 2023 г. магистърска теза “Профилирането в гимназиална степен на средното образование като етап от кариерното развитие на учениците. Тенденции, предизвикателства, решения.”

Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране: 

  • В процес на сертифициране по международната програма за кариерни консултанти GCDF.

 

  • Работи с ученици от 4. до 12. клас.
  • Владее английски, испански и френски.

Любима мисъл

“Една образователна система не е успешна поради тестовете и резултатите, получени след преодоляване на много препяствия. Тя е успешна, когато се уважава индивидуалността на всеки и се цени многообразието на талантите. Успешна е, когато учениците са пълноценни и продължават да живеят пълноценен живот.” Кен Робинсън

 

Обхват на дейността:

  • Столични райони: Младост, (част), Изгрев, Изток, Сердика (част);
  • Общини в София – област: Костинброд, Елин Пелин (част).

Заяви групова консултация


Заяви индивидуална консултация