ЛЮДМИЛА ГЕРДАНОВА

директор на ЦПЛР-КОК-София

 

Телефон: 0884 04 91 23

Е-mail: cplr-kok-sofia@abv.bg ; cko_gerdanova@abv.bg

Образование, степен и специалност: Магистър – Психология, Педагогика, Социална педагогика, Управление на образованието

Квалификация/специализация в областта на кариерното ориентиране – Кариерен консултант – GCDF сертификат

 

Контакти

София, ул.Клисура 16 (в сградата на 24 СУ ПЕЙО К. ЯВОРОВ)
cplr-kok-sofia@abv.bg

Свържете се с директора на ЦПЛР-КОК-София