СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността „Кариерен консултант”,  Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране-София Комисията, определена със Заповед № 20/08.10.2019 г. на директора на ЦПЛР – КОК-София, се събра в пълен състав и извърши преценка на допуснатите до втория етап от подбора кандидати за заемане на длъжността „Кариерен консултант” в  ЦПЛР – КОК –…

Прочетете повече

СПИСЪК

на допуснатите до втория етап на подбора кандидати за длъжността „Кариерен консултант” в  Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране-София Комисията, определена със Заповед № 20/08.10.2019 г. на директора на ЦПЛР – КОК-София, се събра в пълен състав и след проверка на постъпилата документация, по отношение  наличието на необходимите документи, реши…

Прочетете повече

ОБЯВЛЕНИЕ

Обявявам процедура за подбор по документи за длъжността „Кариерен консултант“ в   ЦПЛР–КОК-София по чл. 68, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда със седалище гр. София както следва: Седалище/ Град Длъжност в ЦПЛР-КОК-София Брой работни места София Кариерен консултант 5 І. Минимални и специфични изисквания за заемане на…

Прочетете повече

СПИСЪК

на допуснатите до втория етап на подбора кандидати за длъжността „Кариерен консултант”  в Център за подкрепа за личностно развитие – кариерно ориентиране и консултиране-София Комисията, определена със Заповед № 15/11.08.2019 г. на директора на ЦПЛР – КОК-София, се събра в пълен състав и след проверка на постъпилата документация, по отношение на съответствието й с изискванията…

Прочетете повече