КАРИЕРНИ КОНСУЛТАНТИ В ЦПЛР-КОК-СОФИЯ

За да заявите кариерно информиране и/или консултиране от кариерен консултант, моля, проследете стъпките за по-лесно конфигуриране на своето заявление:

  1. Първо изберете районът, в който се намира Вашето училище. Нашите кариерни консултанти са разпределени в различните райони в София-град и област София. 
  2. Следва да проверите кои са кариерните консултанти, които работят в този район. На второ място – изберете желаният кариерен консултант.
  3. Ще бъдете препратени към визитката на съответния кариерен консултант. В зависимост от това дали сте педагогически специалист/съветник/директор или ученик, на трето място – изберете вида на консултацията, като имате предвид, че групова консултация може да бъде заявена от педагог, а индивидуално консултиране – от всеки ученик.

РАЙОНИ В СОФИЯ-ГРАД

ОБЩИНИ В СОФИЯ ОБЛАСТ