Какво представлява кариерното консултиране?

Кариерното консултиране е процес, при който кариерен консултант оказва съдействие за взимане на решение по въпрос, свързан с кариерата.

Кога се нуждаем от кариерно консултиране?

  • Когато правим избор как и къде да продължим образованието си;
  • Когато искаме да разберем коя е най-подходящата кариера за нас – да научим повече за своите способности, интереси, ценности, личностни характеристики и потребностите от професионално развитие;
  • Когато имаме нужда от повече информация за пазара на труда, изискванията на работодателите и възможностите да се реализираме успешно;
  • Когато искаме да научим как и къде да търсим работа или стаж и как да се представим добре на работното място;
  • Когато искаме да подобрим уменията си за самооценка или да се научим как да взимаме решения, да планираме и управляваме кариерата си.

 

Кариерното развитие е процес, който обхваща целия ни живот, така че необходимост от консултиране може да възникне във всеки етап от живота ни.